VỀ CHÚNG TÔI
 
Làm việc trong lĩnh vực giáo dục nhiều năm, trực tiếp dạy tiếng anh nhiều năm, chúng tôi nhận ra sự thiếu linh động của việc học trực tiếp trên lớp. Các bạn tới lớp không được đầy đủ và với mỗi bài học bỏ lỡ thì các bạn lại càng cảm thấy nản chí. Trường trực tuyến của chúng tôi sinh ra để khắc phục điều đó, các bạn có thể học bất cứ khi nào các bạn muốn ở bất cứ đâu. Mong muốn của chúng tôi là đem tới một làn sóng thay đổi phong cách học và dạy học hoàn toàn mới, mong các bạn thích. - Đội  ngũ English4U
 

CẢM NHẬN HỌC VIÊN